Dienstverlening

De huidige belastingwetgeving geeft niet zoveel speelruimte meer voor eenvoudige belastingontwijking. Een goede en duidelijke wetgeving is in het belang van ieder. Betekent dit dat er vandaag de dag niets meer te adviseren valt? Naar onze overtuiging is dit zeker niet het geval. Door de ingewikkeldheid van regelgeving zien velen door de bomen het bos niet meer. Tussenkomst van een ter zake kundige belastingadviseur is in een woud van regels thans meer nodig dan ooit.

Bij onze dienstverlening vinden wij het van groot belang dat er voor de klant sprake is van een goed kwaliteit- / prijsverhouding. Door kostenbeheersing lukt het ons om met het niveau van onze prijzen, in vergelijking met andere kantoren die zijn aangesloten bij kwaliteitswaarborgende beroepsorganisaties, gunstig in de markt te liggen.

Als ondernemer krijgt u allerhande vragen op uw bordje over bijvoorbeeld investeringsbeslissingen, oudedagsvoorzieningen en over het aansturen van medewerkers. U hebt een veelomvattende taak waarbij de kennis en ervaring van specialisten geen overbodige luxe is. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw onderneming en de daarbij betrokken mensen. Bij Kantoor Mr. N.A. Veninga RB behelst de dienstverlening maar zelden één discipline. Om u beter inzicht te geven in het totale dienstenpakket, volgt hiernaast een globale opsomming van onze activiteiten.

© Copyright 2022 Veninga Belastingadvies