Andere werkzaamheden

Naast de hiervoor genoemde activiteiten zijn er meer incidentele werkzaamheden die verband houden met andere belastingmiddelen, zoals dividendbelasting, erf- en schenkbelasting, en natuurlijk de gemeentelijke onroerend zaak belasting. De startende ondernemer heeft een intensieve begeleiding nodig bij het opzetten van een efficiënte administratie, oriëntatie op het werkgeverschap en aanmelding bij instanties. Bij het maken van investeringsplannen en in het kader van financiële planning moeten regelmatig begrotingen worden gemaakt. Bij al deze sores zijn wij u graag van dienst.

© Copyright 2022 Veninga Belastingadvies