Jaarrapporten

Vaak wordt gedacht dat een jaarrapport als enkel doel heeft, het tevreden stellen van belastingdienst, financier of eventueel de kamer van koophandel. Toch willen we de ondernemer er graag toe bewegen om de inhoud van jaarcijfers mede te benutten voor andere, hogere doelen. Zo kunnen met de jaarcijfers verbanden worden gelegd en vergelijkingen worden gemaakt, waarmee de mate van winstgevendheid van de eigen onderneming met argumenten kan worden beoordeeld. Eventueel wenselijke of noodzakelijke bijsturingen kunnen dan tijdig worden aanbevolen. Ook kunnen jaarcijfers op nuttige wijze dienen als basis voor begrotingen van de eigen toekomstige financiële positie. Bij dit laatste gaat het om een onderdeel van het vakgebied van financiële planning. Jaarcijfers vormen verder een basis voor een persoonlijke vermogensvergelijking die een ruim zicht kan bieden op de totale vermogenspositie en de cashflow. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de op te stellen jaarrapporten blijven voldoen aan de veranderende regelgeving.

© Copyright 2022 Veninga Belastingadvies