Even kennismaken

In 2001 is Kantoor Mr. N.A. Veninga RB gestart en in de achterliggende jaren gegroeid naar een solide onderneming. Omdat bij ons kwantiteit nooit een doel op zich is, staat persoonlijke betrokkenheid voorop. Wij zijn namelijk van mening dat alleen vertrouwd persoonlijk contact met de klant een waarborg kan zijn voor het gewenste maatwerk. Bij onze dienstverlening streven wij naar een voor de cliënt glasheldere werkwijze.

Register Belastingadviseurs

Met een lidmaatschap van het Register Belastingadviseurs (RB), voorheen de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, wordt de kwaliteit van de dienstverlening en het objectieve toezicht hierop gewaarborgd. Deze organisatie ziet toe op een verantwoord opleidings- en kennisniveau. Daartoe worden aan de aangesloten leden hoge eisen van bekwaamheid gesteld. Bij twijfel of klachten kan het Register Belastingadviseurs worden geraadpleegd. Het Register Belastingadviseurs ziet toe op correcte naleving van de geldende beroepsregels door tuchtrechtspraak. Het beroep van belastingadviseur is in ons land niet wettelijk geregeld. Iedereen kan zich dus ongestoord op het ingewikkelde terrein van belastingadvisering begeven. Het is daarom maar goed dat u aan de afkorting RB achter de naam van de belastingadviseur kunt zien dat die uit het goede hout is gesneden. RB is namelijk niet alleen een kwaliteitswaarmerk, maar tevens een teken van vakbekwaamheid. Wij hanteren voor onze dienstverlening Algemene Voorwaarden zoals die door het Register Belastingadviseurs zijn ontworpen.

 

© Copyright 2022 Veninga Belastingadvies